تبیین اندیشه سیاسی میرزای قمی
37 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف-برنامه فقه سیاسی
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
در این برنامه به تبیین اندیشه های سیاسی میرزای قمی پرداخته شد.