تبیین اندیشه سیاسی میرزای قمی
37 بازدید
محل ارائه: شبکه اول سیما
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
در این برنامه به اجمال دیدگاههای میرزای قمی در مورد حکومت و سیاست تبیین گردیده و به شیوه و عوامل تعامل ایشان با حکومت وقت اشاره شد.