اندیشه سیاسی میرزای قمی
59 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-848-0
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
میرزاى قمى، عالم بزرگ شیعى است که به اذعان فقها اندیشه‏هاى او در گستره فقه و اصول، تأثیرگذار بوده است، در عرصه فقه سیاسى، دو دیدگاه به او نسبت داده‏اند: اعتقاد به مشروعیتِ سلطنت (حکومت شاهان) و اعتقاد به عدم مشروعیت سلطنت. اثر حاضر در صدد بيان اين ديدگاه است که میرزاى قمى بنابر مصالحى با حکومت، تعامل داشته اما هیچ‏گاه براى سلطنت «مشروعیت بالاصاله» قائل نبوده است و به تدریج نظریه سیاسى ایشان به نظریه «ولایت سیاسىِ فقها» تحول یافته است.