بررسی تطبیقی نظریه ولایت مطلقه فقیه و مخالفان
49 بازدید
محل نشر: همایش داخلی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی