رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله که در سمینار گفتگوی شیعه و کاتولیک در کشور ایتالیا ارائه گردید به اجمال به چهار دیدگاه کلان در مورد رابطه اخلاق و سیاست اشاره گردیده و پس از آن دیدگاه اسلام با تکیه بر دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه تبیین گردیده است.